Skip Navigation Links
Համակարգման բաժին
Ղեկավար Ավագյան Ստեփան Նազարետի
Հասցե Կոմիտասի 35, ք. ԵրԵՎան, ԵրԵՎան
Հեռախոս 60544003
Համակարգման բաժնի պետ
Ծնվել է 1969 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Երևանում:

Կրթությունը
  • 1976-86թթ սովորել է Երևանի Հովհ. Պողոսյանի անվան թիվ 82 միջն. դպրոցում:
  • 1986-1990թթ սովորել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում, մասնագիտությամբ տնտեսագետ-ֆինանսիստ է:
Աշխատանքային գործունեություն
  • 2000-2005թթ - ՀՀ ԿԱ սոցիալական ապահովության պետական հիմնադրամ, որպես գլխավոր մասնագետ:
  • 2005-2008թթ - ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ՍՎԵՀ վարչության թիվ 1 բաժին, որպես ավագ հարկային տեսուչ:
  • 2008-2012թթ - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՀՎՍՀԸ վարչության անուղղակի հարկերի բաժին, որպես ավագ հարկային տեսուչ:
  • 2013թ-ի հունվար - կազմակերպման և հսկողության վարչության հարկային հսկողության կազմակերպման բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ, այնուհետև բաժնի պետ:
  • 01.02.2017թ-ից - Համակարգման բաժնի պետ:
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:

Էլեկտրոնային հասցե
Stepan_Avagyan@taxservice.am


Հարկային տեսչությունների աշխատանքների կազմակերպման և գնահատման բաժնի հիմնական խնդիրները
  1. Տեսչություններում աշխատանքների կազմակերպման առաջավոր և կիրառվող փորձի ուսումնասիրություն, արդյունքների ամփոփում, արդյունավետ մոտեցումների սահմանում, դրամց կիրառման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացում;
  2. Տեսչությունների աշխատանքների կազմակերպման ոլորտում ի հայտ եկած, հաճախակի կրկնվող թերությունների, օրենքների (այլ իրավական ակտերի) ոչ միատեսակ կիրառման դեպքերի բացահայտում, համապատասխան դարանի ստեղծում, կոմիտեի տարբեր ստորաբաժանումների հետ համատեղ քննարկում, միատեսակ մոտեցումների կիրառման և ապահովման գործընթացի կազմակերպում;
  3. Տեսչության պետերի կողմից աշխատանքային ծրագրերի և միջոցառումների մշակման գործում oժանդակության տրամադրում, միատեսակ մոտեցումների ապահովում;
  4. Տեսչությունների և ՀՀ պետական մարմինների միջև համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակման գործընթացի համակարգում և կազմակերպում;
  5. Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից տեսչություններին ուղղված շրջաբերականների, հանձնարարականների կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողության իրականացում, գրությունների ապահովման գործընթացի համակարգում և միասնականության ապահովում;
  6. Տեսչությունների կողմից ՀՀ հարկային օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի սահմանված կարգով և ժամկետներում կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացում;
  7. Հարկ վճարողների հարկային հաշվառումը մեկ տեսչությունից մեկ այլ տեսչություն տեղափոխելու հետ կապված գործընթացների համակարգում և համապատասխան հրամանների նախագծերի պատրաստում;
  8. Կատարողականության չափանիշների և ցուցանիշների հիման վրա տեսչությունների և հարկային ծառայողների աշխատանքի գնահատման և դրանց արդյունքներով տեսչությունների և առանձին հարկային ծառայողների նկատմամբ խրախուսման և պատասխանատվության միջոցների կիրառման նպատակով առաջարկությունների ներկայացում;
  9. Երրորդ անձանցից և ՏՏ վարչությունից ստացված տեղեկությունների դասակարգում, ամփոփում, տեղայնացում և դրանց իրացման ընթացքի նկատմամբ հսկողության սահմանում;
  10. Տեսչություններում սահմանված կարգով փորձաշրջան անցնող հարկային ծառայողների փորձաշրջանի արդյունքների ուսումնասիրություն, դրա արդյունքում համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում;
  11. Տեսչությունների կողմից հարկային հաշիվների տրամադրման աշխատանքների ուսումնասիրություն, համակարգում և դրա արդյունքում համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում;
  12. Կոմիտեի տեղեկատվական բազայում առկա տեղեկատվության հիման վրա ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկի անհատական հաշվի քաղվածքների տրամադրում: