Skip Navigation Links
Տեսչական բաժին
Ղեկավար Թամազյան Կարեն Գագիկի
Հասցե Կոմիտաս 35, ք. ԵրԵՎան,
Հեռախոս 11544020

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Տեսչական բաժնի պետ
Ծնվել է 1984թ-ի դեկտեմբերի 16-ին, քաղաք Երևանում

Կրթություն

 • 1992-2001թթ. - Վահան Թոթովենցի անվան թիվ 57 միջնակարգ դպրոց
 • 2001-2005թթ. - Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության բակալավր «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմ)
 • 2005-2007թթ. - Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Կառավարման և գործարարության ամբիոն, Տնտեսագիտության մագիստրոս «Տնտեսական քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմ)
Աշխատանքային գործունեություն
 • 2006 նոյեմբեր - 2008 հունվար - ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Պետական եկամուտների քաղաքականության վարչություն` որպես Ստաժյոր
 • 2008 հունվար - 2009 ապրիլ -ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Ներքին աուդիտի գնահատման և ֆինանսական վերահսկողության վարչություն, Հատուկ հանձնարարությունների բաժին՝ որպես առաջին կարգի վերահսկիչ-վերստուգիչ
 • 2009 ապրիլ-2011 հունվար - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, Ներքին աուդիտի գնահատման և ֆինանսական վերահսկողության վարչություն, Ներքին աուդիտի կազմակերպման և ֆինանսական վերահսկողության բաժին՝ որպես առաջատար վերահսկիչ-վերստուգիչ
 • 2011 հունվար -2015 մարտ - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, Ֆինանսական վերահսկողության տեսչություն, Ֆինանսական վերահսկողության 1-ին բաժին՝ որպես գլխավոր վերահսկող
 • 2015 մարտ - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, Կազմակերպական և հսկողական վարչություն, Հարկային հսկողության կազմակերպման և դիտարկման բաժին՝ որպես բաժնի պետ
 • 01.2016թ. -տեսչական բաժնի պետ
Այլ տվյալներ
 • ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից որակավորված հաշվապահ (2010թ.)
 • ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից որակավորված աուդիտոր (2013թ.)
 • Հ/Ծ 3-րդ դասի խորհրդական
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած

Էլեկտրոնային հասցե
karen_tamazyan@taxservice.am

Տեսչական բաժնի գործառույթները

 • Հարկային /տարածքային/ տեսչությունների կողմից ՀՀ հարկային օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում հսկողության իրականացում:
 • Պետական եկամուտների կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից հարկային /տարածքային/ տեսչություններին ուղղված շրջաբերականների, հանձնարարականների կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողության իրականացում:
 • Երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունների իրացման ընթացքի նկատմամբ հսկողություն:
 • Հարկային /տարածքային/ տեսչություններում հարկային հսկողության արդյունքում հաճախակի հանդիպող թերությունների և բացթողումների վերաբերյալ շրջաբերականների և հանձնարարականների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացում:
 • Հարկային /տարածքային/ տեսչություններում առկա առանձին ռիսկային ցուցանիշների հիման վրա կամերալ ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացում:
 • Հարկային /տարածքային/ տեսչությունների կողմից Եվրասիական տնտեսական միության երկրներից ապրանքների ներմուծման (արտահանման) վերաբերյալ ստացված տեղեկությունների իրացման գործընթացի հսկողություն (դիտարկում):
 • Այլ ընթացիկ աշխատանքների իրականացում: