Skip Navigation Links
Վերլուծության բաժին
Ղեկավար Հարությունյան Լորիս Ղարիբի
Հասցե Կոմիտաս 35, ք.ԵրԵՎան,
Հեռախոս 60544010
Վերլուծության բաժնի պետ
Ծնվել է 1965թ.-ի հոկտեմբերի 5-ին, Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Վ. Գետաշեն

Կրթություն
  • 1983թ.-ին ավարտել է Վ. Գետաշենի միջնակարգ դպրոցը
  • 1990թ.-ին ավարտել է Երևանի Ժող. տնտ. ինստիտուտի աշխատանքի էկոնոմիկա ֆակուլտետը
Աշխատանքային գործունեություն
  • 1984-1986թթ.- ծառայել է խորհրդային բանակում
  • 1990-1993թթ.- Սննդառշին տրեստ
  • 1993թ.-ից - հարկային մարմնում
  • 01.02.2017թ-ից - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Վերլուծությունների բաժնի պետ
Այլ տվյալներ
Ունի հարկային ծառայության 3-րդ դասի ավագ խորհրդականի դասային կոչում:

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ տղա և մեկ աղջիկ:

Էլեկտրոնային հասցե
loris_harutyunyan@taxservice.am


Կամերալ ուսումնասիրությունների կազմակերպման բաժնի հիմնական խնդիրները
  1. Կամերալ ուսումնասիրուությունների և առանձին վերլուծությունների առաջավոր և կիրառվող միջազգային փորձի ուսումնասիրության, տեսչություններում դրանց ներդրման և կիրառման աշխատանքների համակարգման և կազմակերպման‚ համապատասխան հանձնարարականների մշակման և կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացման կազմակերպում:
  2. Տեսչություններում հարկային եկամուտների ռեզերվների բացահայւոման նպատակով առանձին ոլորտային վերլուծությունների իրականացման և ռիսկերի բացահայւոման ըստ առանձին թիրախների, թեմաների և ցուցանիշների, տեսչություններում հարկերի հաշվարկման անուղղակի մեթոդների կիրառման ուղղությամբ առանձին ցուցանիշների և երևույթների կիրառման խնդիրների վերհանման և առաջարկությունների ներկայացման կազմակերպում:
  3. Հարկային (տարածքային) տեսչություններում կամերալ ուսումնասիրությունների անցկացման համար անհրաժեշտ և բավարար տեղեկատվության լիարժեք օգտագործման արդյունավետության բարձրացում: