Սեմինարներ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կոտայքի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման բաժնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կենտրոնի ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արաբկիրի ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Էրեբունու ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Աշտարակի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


Սեմինարին մասնակցելու հայտ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրազդանի ՏՀՏ  Տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի կողմից
  կազմակերպվող  սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա Հարկերի մասին ՀՀ օրենք
1. Հարկային հաշիվներ և հաշիվ ապրանքագրեր
2. Առցանց օգտվողների կառավարման համակարգ
Սեմինարը վարողներ Տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի պետ Կարինե Ներսիսյան
Անցկացման ժամկետը 2017թ.- ի հունիսի 26-ին, ժամը 16:00
Անցկացման վայրը Ք. Հրազդան, Սպանդարյան 24, Հրազդանի ՏՀՏ 
Տեղեկատու հեռախոս 0223 7-17-66, 0223 7-17-67
էլեկտրոնային հասցե
hrazdan@taxservice.am
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՀՎ ՀՏ  Սպասարկման բաժնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա ԵՏՄ անդամ երկրների հարկային փոխհարաբերություններ
1. «ՀՀ և ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենք
Սեմինարը վարողներ ԽՀՎ ՀՏ պետի տեղակալ Մ.Վարդանյան 
ԽՀՎ ՀՏ Սպասարկման բաժնի պետ Գ. Արաբաջյան
Ընթերցումների ցանկ ԵՏՄ անդամ երկրների հարկային փոխհարաբերություններ. 
1. «ՀՀ և ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենք
Անցկացման ժամկետը 2017թ.-ի  մայիսի 30,   ժամը  16:00
Անցկացման վայրը Ք.Երևան, Կոմիտասի 35
Տեղեկատու հեռախոս 011-544116, 011-544156
էլեկտրոնային հասցե
khhv_ht@taxservice.am
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Սևանի ՏՀՏ-ի կողմից կազմակերպվող սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա «ԵՏՄ անդամ երկրների հարկային փոխհարաբերություններ»
ՀՀ և ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենք 
Սեմինարը վարողներ Տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի պետ Վարդուհի Հովհաննիսյան
Անցկացման ժամկետը 2017թ. մայիսի 27-ին, ժամը 12:00
Անցկացման վայրը Ք. Սևան, Սայաթ-Նովա 1 / 1
Տեղեկատու հեռախոս 0261-4-96-07, 0261-4-96-10
էլեկտրոնային հասցե sevan@taxservice.am
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշտարակի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման բաժնի կողմից կազմակերպվող
սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա ԵՏՄ անդամ երկրների հարկային փոխհարաբերություններ
Սեմինարը վարողներ ՀՎՍ Բաժնի պետի ժ/պ Ն. Ալեքյան
ՀՎՍ Բաժնի հարկային տեսուչ Ս. Աղումյան
ՀՎՍ Բաժնի հարկային տեսուչ Հ. Մանուկյան
Ընթերցումների ցանկ «ՀՀ և ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենք
Անցկացման ժամկետը 2017թ.-ի մայիսի 17-ին, ժամը 11:30
Անցկացման վայրը ք. Աշտարակ, Պռոշյան 29
Տեղեկատու հեռախոս 060549474 (023249474),
էլեկտրոնային հասցե ashtarak_tht@taxservice.amՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կենտրոնի հարկային տեսչության սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար
անցկացվող սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա Օրենսդրական  փոփոխություններ, գործունեության իրականացման ծանուցում
1. Օրենսդրական փոփոխություններ (ծանոթացում)
2. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենք
Սեմինարը վարողներ Տեսչության պետի  տեղակալ Գ. Զաքարյան
ՀՎՍ Կենտրոնի ղեկավար Լ.Եղիազարյան  
Ընթերցումների ցանկ «Հարկային  օրենսգիրք» անցումային  դրույթներ
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենք
Անցկացման ժամկետը 2017թ.-ի մայիսի 26 -ին, ժամը 16 :00
Անցկացման վայրը Ք.Երևան, Մ. Խորենացի 15 «Էլիտ պլազա» ընկերության շենք
Տեղեկատու հեռախոս 060544280
էլեկտրոնային հասցե kentronht@taxservice.am
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կոտայքի ՏՀՏ  Հարկ  վճարողների  սպասարկման  բաժնի կողմից 
կազմակերպվող  սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա «ԵՏՄ անդամ երկրների հարկային փոխհարաբերություններ, ավելացված արժեքի հարկ»
1. «ՀՀ և ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքը, պարզաբանումներ 
2. Էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունների ներկայացում
3. Ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենսդրություն
Սեմինարը վարողներ ՀՎՍ  բաժնի/կենտրոնի/ պետ Իննա Հախումյան
Անցկացման ժամկետը 2017թ. մայիսի 26, ժամը 16:00
Անցկացման վայրը Ք. Աբովյան, Բարեկամության հրապարակ 1,
Կոտայքի տարածքային հարկային տեսչության Հարկ վճարողների սպասարկման սրահ 
Տեղեկատու հեռախոս 0222 59590
էլեկտրոնային հասցե kotayk_tht@taxservice.amՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շենգավիթի ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից կազմակերպվող
սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառում, Հարկման հատուկ ռեժիմներ, Շրջանառության հարկ
1. Նոր սերնդի Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառում
2. Արտոնագրային վճարների մասին օրենսդրություն, ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասին օրենսդրություն
3. Շրջանառության հարկի մասին օրենսդրություն 
Սեմինարը վարողներ ՀՎՍ  կենտրոնի ղեկավար-բաժնի պետ Դիանա Մերկուլովա
Անցկացման ժամկետը 2017թ.- ի մայիսի 26-ին, ժամը 16:00
Անցկացման վայրը Ք. Երևան, Մանթաշյան 27ա, Շենգավիթի հարկային տեսչության Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոն
Տեղեկատու հեռախոս 011-54-93-26, 011-54-93-27
էլեկտրոնային հասցե shengavit@taxservice.am