2013թ
N ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ
 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
/ԳՀ/ ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ
ՕՐԸ
ԲՈՂՈՔԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/ԳԽ/ՈՒՂԱՐԿՎԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳԽ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԳՀ  ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԿ
ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
1 Ա/Ձ Կարեն Սարգսյան 20.12.2012 15.01.2013 - - 15.01.2013թ
թիվ 3/7
Վարույթը կարճվել է 22.01.2013
2 Ա/Ձ Հասմիկ Մարգարյան 26.12.2012 15.01.2013 - - 15.01.2013
թիվ 3/10
Բողոքը բավարարվել է 22.01.2013
3 «ԼԻՆՔ ԱՎԻԱ» ՍՊԸ 27.12.2012 15.01.2013 - - 15.01.2013
թիվ 3/8
Բողոքը մերժված է 22.01.2013
4 Ա/Ձ Հովսեփ Հովսեփյան 19.12.2012 09.01.2013 - - 09.01.2013
թիվ 1/
2
Բողոքը բավարարվել է 15.01.2013
5 Ա/Ձ  Գարիկ Օհանյան 20.12.2012 09.01.2013 - - 09.01.2013
թիվ 1/3
Բողոքը բավարարվել է 15.01.2013
6 Բիբլոս Բանկ Արմենիա 28.11.2012 14.12.2012 17.12.2012 11.01.2013 14.01.2013
թիվ 2/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 15.01.2013
7  «ԷՄՄԵԼ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ 12.12.2012 25.12.2013 26.12.2013 11.01.2013 15.01.2013
թիվ 3/9
Բողոքը բավարարվել է 24.01.2013
8 «ԽՃԱՔԱՐ-ՄՈՒՍԱ» ՍՊԸ 09.01.2013 25.01.2013 - - 25.01.2013
թիվ 4/
7
Բողոքը բավարարվել է 04.02.2013
9  Ապարանի Ճանապարհաշինար. Շահագործ.Ձեռ. 20.12.2012 25.01.2013 - - 25.01.2013
թիվ 4/3
Վարույթը կարճվել է 04.02.2013
10 «ԼՈՒՍ ԱՍՏՂ» ՍՊԸ 21.01.2013 25.01.2013 - - 25.01.2013
թիվ 4/8
Բողոքը բավարարվել է 01.02.2013
11 «ՇԻՐԱԿ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ 09.01.2013 01.02.2013 - - 01.02.2013
թիվ 5/2
Վարույթը կարճվել է 04.02.2013
12 «ԻՆԺԿՈՄԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ 19.12.2012 15.01.2013 16.01.2013 01.02.2013 01.02.2013
թիվ 5/1
Բողոքը մերժվել է 01.02.2013
13  «ԱՆԻ» ԲԲԸ 24.01.2013 04.02.2013 - - 04.02.2013
թիվ 6/6
Բողոքը բավարարվել է 06.02.2013
14 «ԱՎԱԼՈՆ» ՍՊԸ 27.12.2012 15.01.2013 16.01.2013 04.02.2013 04.02.2013
թիվ 6/5
Բողոքը մերժվել է 06.02.2013
15 «ՍՏԱԼԿԵՐ» ՍՊԸ 27.12.2012 15.01.2013 16.01.2013 04.02.2013 04.02.2013
թիվ 6/4
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 06.02.2013
16 «ԱՐՍԵՆ ԵՎ ՆԵՐՍԵՍ» ՍՊԸ 20.12.2012 09.01.2013 10.01.2013 04.02.2013 04.02.2013
թիվ 6/1
Բողոքը մերժվել է 04.02.2013
17  «ԵՎՐՈԹԵՐՄ» ՓԲԸ  20.12.2012 15.01.2013 16.01.2013 04.02.2013 04.02.2013
թիվ 6/3
Բողոքը մերժվել է 04.02.2013
18 «ՏՐԱՆՍ ԼՈՋԻՍՏԻԿ ՔՈՔԸՍԻՍ» ՍՊԸ  20.12.2012 15.01.2013 16.01.2013 04.02.2013 04.02.2013
թիվ 6/2
Բողոքը բավարարվել է 04.02.2013
19 «ՀՐԱՇՔ-ԳԼՈԲՈՒՍ» ՍՊԸ 06.02.2013 12.02.2013 - - 12.02.2013
թիվ 7/5
Բողոքը բավարարվել է 20.02.2013
20 Ա/Ձ Քրիստինա Ներսիսյան 29.01.2013 12.02.2013 - - 12.02.2013
թիվ 7/4
Բողոքը բավարարվել է 20.02.2013
21 Ա/Ձ Արմեն Սահակյան 07.02.2013 12.02.2013 - - 12.02.2013
թիվ 7/2
Բողոքը մերժվել է 13.02.2013
22 Ա/Ձ Ժանետա Աղասևա 24.01.2013 12.02.2013 - - 12.02.2013
թիվ 7/1
Վարույթը կարճվել է 13.02.2013
23 «ԿԱՄՐՋԱՅԻՆ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍ.Գ-Ն» ՓԲԸ 17.12.2013 25.01.2013 28.01.2013 11.02.2013 14.02.2013
թիվ 8/1
Բողոքը մերժվել է 15.02.2013
24 «ՎԻԿՏՈՐԻԱ-Ս» ՍՊԸ 22.01.2013 01.02.2013 04.02.2013 11.02.2013 14.02.2013
թիվ 8/4
Բողոքը մերժվել է 15.02.2013
25 «ԵՎԱՆՏ Գրուպ» ՍՊԸ 21.01.2013 25.01.2013 28.01.2013 11.02.2013 14.02.2013
թիվ 8/3
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 15.02.2013
26 Ա/Ձ ԿԱՐԱՊԵՏ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 16.01.2013 14.02.2013 - - 14.02.2013
թիվ 8/2
Բողոքը բավարարվել է 15.02.2013
27 Քաղ. Արմենուհի Մալխասյան 01.02.2013 19.02.2013 - - 19.02.2013
թիվ 9/1
Վարույթը կարճվել է 20.02.2013
28 «ՄՈՒՇԽԱՉ ԱՎՏՈ» ՍՊԸ 12.02.2013 19.02.13 - - 19.02.2013
թիվ 9/2
Բողոքը բավարարվել է 27.02.2013
29 Քաղաքացիներ Աշոտ Հակոբյան և Վահագն Վարդանյան 20.02.2013 05.03.2013 - - 05.03.2013
թիվ 11/3
Վարույթը կարճվել է 07.03.2013
30 «ՔԱՐԱՍՏՂ» ՍՊԸ 19.02.2013 05.03.2013 - - 05.03.2013
թիվ 11/2
Վարույթը կարճվել է 07.03.2013
31 «ՎԱԲԱ» ՍՊԸ 25.02.2013 05.03.2013 - - 05.03.2013
թիվ 11/4
Բողոքը բավարարվել է 11.03.2013
32 «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ 04.03.2013 12.03.2013 - - 12.03.2013
թիվ 12/2
Բողոքը բավարարվել է 14.03.2013
33 «ՀԱՆՆԻ-ԱՐՄԻՆ» ՍՊԸ 06.03.2013 12.03.2013 - - 12.03.2013
թիվ 12/3
Բողոքը բավարարվել է 20.03.2013
34 «ՎԱՐԴԱՆԻ ԶԱՐԹՈՆՔԸ» ՍՊԸ 11.03.2013 19.03.2013 - - 19.03.2013
թիվ 13/1
Բողոքը բավարարվել է 20.03.2013
35 «ՀՈՍՏՈՒՆ» ՍՊԸ 14.03.2013 19.03.2013 - - 19.03.2013
թիվ 13/2
Բողոքը մերժվել է 21.03.2013
36 «ՀԱՐԱՎԷՆԵՐԳՈՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ՀԱՏ.ՄԱՍՆ.Ա-Ձ» ՍՊԸ 06.02.2013 26.02.2013 27.02.2013 21.03.2013 22.03.2013
թիվ 14/1
Բողոքը մերժվել է 22.03.2013
37 «ԼԻՆԱՌԱ» ՍՊԸ 11.02.2013 05.03.2013 06.03.2013 21.03.2013 22.03.2013
թիվ 14/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  25.03.2013
38 Ա.Ի.ԱԼԻԽԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ (ԵՐԵՎԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ) ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 05.03.2013 12.03.2013 13.03.2013 21.03.2013 22.03.2013
թիվ 14/3
Բողոքը մերժվել է 25.03.2013
39 «Հ.ԵՎ Ռ.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ 06.02.2013 12.02.2013 13.02.2013 21.03.2013 22.03.2013
թիվ 14/4
Բողոքը մերժվել է 22.03.2013
40 «ՄԵՐՁԱՎԱՆԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ 27.09.2011 25.01.2013 28.01.2013 21.03.2013 22.03.2013
թիվ 14/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  29.03.2013
41 «ՄԱՏԱԿԱՐ.ԱՐՏԱԴՐ.ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ 13.02.2013 26.02.2013 - - 28.03.2013
թիվ 15/2
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.03.2013
42 Քաղ. Վահե Բադալյան 26.03.2013 03.04.2013 - - 03.04.2013
թիվ 16/
1
Բողոքը
բավարարվել է
09.04.2013
43 «ՍԹՈՈՒՆԷՅՋ» ՍՊԸ 25.03.2013 03.04.2013 - - 03.04.2013
թիվ 16/2
Բողոքը բավարարվել է 05.04.2013
44 Ա/Ձ Պարգև Մաթևոսյան 30.03.2011 16.04.2013 - - 16.04.2013
թիվ 18/4
Բողոքը բավարարվել է 17.04.2013
45 «Արտակ-Նելսոն» ՍՊԸ 27.03.2013 09.04.2013 - - 16.04.2013
թիվ 18/5
Բողոքը բավարարվել է 22.04.2013
46 Ա/Ձ Սերյոժա Գաբրիելյան 14.03.2013 28.03.2013 29.03.2013 22.04.2013 23.04.2013
թիվ 19/
1
Բողոքը մերժվել է 25.04.2013
47 «Հրաչուհի-Հռիփսիմե» ՍՊԸ 02.04.2013 09.04.2013 10.04.2013 22.04.2013 23.04.2013
թիվ 19/2
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 25.04.2013
48 ԱՆԱՐԱՆԴ ԵՎ ՌՈԲԵՐՏ ԲԵՋԱՆՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ 17.04.2013 23.04.2013 - - 23.04.2013
թիվ 19/
6
Բողոքը բավարարվել է 26.04.2013
49 «Ինտեգրալ ՍՈՖ» ՍՊԸ 18.04.2013 30.04.2013 - - 30.04.2013
թիվ 20/
4
Բողոքը մերժվել է 06.05.2013
50 «Վ.Գ. և Որդիներ» ՍՊԸ 20.03.2013 16.04.2013 17.04.2013 03.05.2013 03.05.2013
թիվ 21/1
Բողոքը մերժվել է 03.05.2013
51 «Մասիս» ՋՕ 21.03.2013 09.04.2013 10.04.2013 19.04.2013 03.05.2013
թիվ 21/2
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 06.05.2013
52 «Գրիգորյաններ տրանս սերվիս» ՍՊԸ 05.04.2013 23.04.2013 24.04.2013 03.05.2013 03.05.2013
թիվ 21/3
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 06.05.2013
53 «Էդուկար» ՍՊԸ 09.04.2013 16.04.2013 17.04.2013 03.05.2013 07.05.2013
թիվ 22/1
Բողոքը մերժվել է 08.05.2013
54 «Գոլդենռոդ» ՍՊԸ 11.04.2011 23.04.2013 24.04.2013 03.05.2013 07.05.2013
թիվ 22/2
Բողոքը մերժվել է 08.05.2013
55 Ա/Ձ Սերգեյ Հայրապետյան 28.03.2013 16.04.2013 17.04.2013 03.05.2013 07.05.2013
թիվ 22/3
Բողոքը մերժվել է 08.05.2013
56 Ա/Ձ Սամվել Ստեփանյան 15.04.2013 07.05.2013 - - 07.05.2013
թիվ 22/4
Վարույթը կարճվել է 08.05.2013
57 «Եվրոպական բժշ. կենտրոն» ՍՊԸ 25.04.2013 07.05.2013 - - 07.05.2013
թիվ 22/7
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2013
58 «Նաիրիի» ՃՇՇ 15.04.2011 07.05.2013 - - 07.05.2013
թիվ 22/8
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2013
59 Ա/Ձ Հովհաննես Գրիգորյան 23.04.2013 07.05.2013 - - 07.05.2013
թիվ 22/9
Բողոքը բավարարվել է 17.05.2013
60 «Դի Էնդ Էյջ Գրուպ» ՍՊԸ 23.04.2013 14.05.2013 - - 14.05.2013
թիվ 24/1
Բողոքը բավարարվել է 17.05.2013
61 «Ղազար Ավետիսյան» ՍՊԸ 26.04.2013 14.05.2013 - - 14.05.2013
թիվ 24/2
Բողոքը բավարարվել է 21.05.2013
62 «Եղեգնաձորի բնակարան.կոմ.տնտես» ԲԲԸ 03.12.2012 28.12.2012 - - 14.05.2013
թիվ 24/3
Բողոքը բավարարվել է 21.05.2013
63 Ա/Ձ ԳԱՐԵԳԻՆ ԴԱԴԻՎԱՆՅԱՆ 16.04.2013 14.05.2013 - - 14.05.2013
թիվ 25/6
Բողոքը բավարարվել է 30.05.2013
64 «ԱՇՈՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ» ՍՊԸ 07.05.2013 21.05.2013 - - 21.05.2013
թիվ 25/5
Վարույթ կասեցված է  30.05.2013
65 «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ 15.04.2013 23.04.2013 24.04.2013 21.05.2013 22.05.2013
թիվ 26/1
Բողոքը մերժվել է 23.05.2013
66 «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ 02.05.2013 14.05.2013 15.05.2013 21.05.2013 22.05.2013
թիվ 26/2
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 23.05.2013
67 «ՀԱՇՎ. ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԳՀԻ» ՓԲԸ 12.04.2013 30.04.2013 06.05.2013 21.05.2013 22.05.2013
թիվ 26/6
Բողոքը մերժվել է 23.05.2013
68 «ՏԱՔՍԻ ՊՐԵՍՏԻԺ» ՍՊԸ 15.04.2011 30.04.2013 02.05.2013 21.05.2013 29.05.2013
թիվ 27/1
Բողոքը բավարարվել է 29.05.2013
69 Ա/Ձ Հարություն Հարությունյան 17.04.2013 07.05.2013 08.05.2013 21.05.2013 29.05.2013
թիվ 27/3
Բողոքը մերժվել է 30.05.2013
70 «ԼԻԴԵՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ» ՍՊԸ 18.04.2013 07.05.2013 13.05.2013 21.05.2013 29.05.2013
թիվ 27/4
Բողոքը մերժվել է 30.05.2013
71 «ԼՈՒՍԱՆՇԱՆ» ՊՈԱԿ 18.04.2013 30.04.2013 02.05.2013 21.05.2013 29.05.2013
թիվ 27/2
Բողոքը մերժվել է 30.05.2013
72 «ՍԱՆՏԱ» ՍՊԸ 18.05.2013 29.05.2013 - - 29.05.2013
թիվ 27/7
Բողոքը բավարարվել է 01.06.2013
73 «ԱՐՏԱԿ» ԱԿ 13.05.2013 29.05.2013 - - 29.05.2013
թիվ 27/8
Բողոքը բավարարվել է 03.06.2013
74 «Ռ.Օ.Ս.ՕՅԼ» ՍՊԸ 20.05.2013 04.06.2013 - - 04.06.2013
թիվ 28/2
Բողոքը բավարարվել է 10.06.2013
75 «Այ Թի Լաբ» ՍՊԸ 29.05.2013 04.06.2013 - - 04.06.2013
թիվ 28/3
Բողոքը բավարարվել է 10.06.2013
76 «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԿ 26.04.2013 21.05.2013 22.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/1
Բողոքը մերժվել է 10.06.2013
77 «ՄԻԿԻ» ՍՊԸ 15.05.2013 29.05.2013 30.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/2
Բողոքը մերժվել է 12.06.2013
78 Ա/Ձ ԱՐՍԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 30.04.2013 29.05.2013 30.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/3
Բողոքը մերժվել է 12.06.2013
79 «ԷՍԿՈ-ԿՈՆՑԵՌՆ» ՓԲԸ 08.05.2013 21.05.2013 22.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/4
Բողոքը մերժվել է 12.06.2013
80 «ՎԵԴԻ ՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ 06.05.2013 21.05.2013 22.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/5
Բողոքը մերժվել է 12.06.2013
81 «ԻԳԼ-ԱՍԱ» ՍՊԸ 29.05.2013 21.05.2013 22.05.2013 10.06.2013 10.06.2013
թիվ 29/6
Բողոքը մերժվել է 12.06.2013
82 «ՄԵԴԻՏԵՔ» ՍՊԸ 15.05.2013 04.06.2013 - - 10.06.2013
թիվ 29/7
 Վարույթը կասեցվել է 12.06.2013
83 Ա/Ձ Արսեն Գևորգյան 22.05.2013 11.06.2013 - - 18.06.2013
թիվ 31/1
Բողոքը բավարարվել է 18.06.2013
84 «Գորիսի միկրոշարժիչ» ԲԲԸ 31.05.2013 11.06.2013 - - 18.06.2013
թիվ 31/2
Բողոքը բավարարվել է 18.06.2013
85 Քաղաքացի Արսեն Վանեսյան 22.05.2013 11.06.2013 - - 18.06.2013
թիվ 31/4
Վարույթը կասեցվել է 20.06.2013
86 «ՔԵԹՐԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 06.06.2013 18.06.2013 - - 18.06.2013
թիվ 31/5
Բողոքը բավարարվել է 25.06.2013
87 «ՏԻԿԲԱԳ» ՍՊԸ 31.05.2013 18.06.2013 - - 18.06.2013
թիվ 31/6
Բողոքը բավարարվել է 25.06.2013
88 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ ՀԿ-Ի «ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ՄԱՐԶԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲ»» ՍՊԸ