2016թ
Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոններով անցկացվող վիճակահանության շահող թվերի և վիճակահանության արդյունքում արձանագրված շահումների մասին2016թ-ի հունվարի 9-ին կայացած վիճակահանության արդյունքներով ՀԴՄ շահող կտրոններ տիրապետող, ինչպես նաև ավտոմեքենաներ , այլ գույք և իրավունք տրամադրելու պայմաններին բավարարող ֆիզիկական անձանց ցանկերը


Նոր սերնդի ՀԴՄ-ի միջոցով տրամադրված ՀԴՄ շահող կտրոններ տիրապետող ֆիզիկական անձանց ցանկը

Ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց ամփոփ տեղեկանքը

Այլ գույք և իրավունք տրամադրելու պայմաններին բավարարող ՀԴՄ կտրոնների և դրանք ներկայացրած ֆիզիկական անձանց ցանկը2015թ-ի դեկտեմբերի 12-ին կայացած վիճակահանության արդյունքներով՝ 2016թ.-ի հունվար ամսին տրամադրված, ՀՀ ՖՆ հարկային(տարածքային)  տեսչություններ շահող ՀԴՄ կտրոններ ներկայացրած, ինչպես նաև ավտոմեքենաներ, այլ գույք և իրավունք տրամադրելու պայմաններին բավարարող ֆիզիկական անձանց ցանկեր


Նոր սերնդի ՀԴՄ-ի միջոցով տրամադրված ՀԴՄ շահող կտրոններ տիրապետող ֆիզիկական անձանց ցանկը

Ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց ամփոփ տեղեկանքը

Այլ գույք և իրավունք տրամադրելու պայմաններին բավարարող ՀԴՄ կտրոնների և դրանք ներկայացրած ֆիզիկական անձանց ցանկը2016 թվականի հունվարի 9-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները

Տեղեկատվություն “Շահող կտրոն” վիճակահանության արդյունքների մասին (դեկտեմբեր)

ՀԴՄ շահող կտրոններ տիրապետող և դրանք ներկայացրած ֆիզիկական անձանց ցանկը

Նոր սերնդի ՀԴՄ-ի միջոցով տրամադրված ՀԴՄ շահող կտրոններ տիրապետող ֆիզիկական անձանց ցանկը

Ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց ամփոփ տեղեկանքը

Այլ գույք և իրավունք տրամադրելու պայմաններին բավարարող ՀԴՄ կտրոնների և դրանք ներկայացրած ֆիզիկական անձանց ցանկը