Շահող կտրոն
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԴՄ կտրոններով վիճակահանության անցկացման եվ պարգևավճարների
տրամադրման կարգի փոփոխության վերաբերյալ
Հարգելի՛ քաղաքացիներ

ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված որոշման համապատասխան դադարեցվել է ՀԴՄ կտրոններով վիճակահանությունների անցկացումը և պարգևավճարների տրամադրումը:

Այդ կապակցությամբ փետրվար ամսից դադարեցվել է վիճակահանություն անցկացնող հանձնաժողովի կողմից` յուրաքանչյուր ամսվա երկրորդ շաբաթ օրը հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում վիճակահանության անցկացումը: 

Անկախ վիճակահանության անցկացման դադարեցումից, նախկինում գործող կարգի համապատասխան շարունակվելու է 2015թ. դեկտեմբեր և 2016թ. հունվար ամիսներին կայացած վիճակահանությունների արդյունքում հայտնի դարձած շահող թվերով նոր սերնդի ՀԴՄ-ներով տպագրված շահած կտրոններով պարգևավճարների տրամադրումը:

2015թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում տրամադրված և հարկային (տարածքային) տեսչություններ կամ փոստային բաժանմունքներ ներկայացրած ավտոմեքենա շահած ինչպես հին, այնպես էլ նոր սերնդի ՀԴՄ-ներով տպագրված շահած կտրոններ տիրապետողները շահումը հավաստող փաստաթուղթը ստանալու համար կարող են դիմել հարկային մարմին, իսկ այլ գույք կամ իրավունք շահած ՀԴՄ կտրոններ տիրապետողները իրենց շահումը մինչև փետրվարի 29-ը կարող են ստանալ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ցանկացած գրասենյակից:

Վիճակահանությունների անցկացման դադարեցման հետ կապված 2016թ. հունվար և փետրվար ամիսներին տրամադրված հին սերնդի ՀԴՄ մեքենաներով տպագրված կտրոնները վիճակահանությանը չեն մասնակցելու:

2016թ. հունվար ամսվա ընթացքում տրամադրված միայն նոր սերնդի ՀԴՄ կտրոններով շահած անձինք մինչև 2016թ. փետրվարի 29-ը, իսկ փետրվար ամսվա ընթացքում միայն նոր սերնդի ՀԴՄ կտրոններով շահած անձինք տրամադրման օրվանից սկսած մինչև մարտի 31-ը անձնագրով և շահած ՀԴՄ կտրոնով պետք է ներկայանան հարկային (տարածքային) տեսչություններ կամ փոստային բաժանմունքներ և հանձնեն շահած ՀԴՄ կտրոնը:

Նոր  սերնդի շահած ՀԴՄ կտրոնի հանձնելու համար նշված վերջնաժամկետին հաջորդող ամսվա 2-րդ շաբաթվա ընթացքում հարկային մարմինը ավտոմեքենա շահած անձանց կտրամադրի շահումը հավաստող փաստաթուղթը, իսկ ավտոմեքենաները շահած ՀԴՄ կտրոններ տիրապետողներին կտրամադրի ավտոմեքենա տրամադրող կազմակերպությունը:

Այլ գույք կամ իրավունք (ՄՏՍ կոնեկտ ինտերնետ կապից 6 ամսով անվճար օգտվելու իրավունք) շահած անձինք իրենց շահումը ՀԴՄ կտրոնների հանձնման համար նշված վերջնաժամկետին հաջորդող ամսվա ընթացքում կարող են ստանալ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ցանկացած գրասենյակից:

Շահած անձանց ցուցակները ըստ ամիսների կտեղադրվեն հարկային մարմնի պաշտոնական ինտերնետային կայքի (taxservice.am) «Շահող կտրոն» բաժնում:


PDF տարբերակ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 
 
 
 


ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ


ՀՀ կառավարության 30 հոկտեմբերի 2008 թվականի «Հարկային վարչարարության օժանդակության նպատակով վիճակահանության անցկացման և պարգևավճարների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1330-Ն որոշում


ՀՀ կառավարության 1 օգոստոսի 2013 թվականի «Հարկային վարչարարությանն օժանդակության նպատակով բազմաֆունկցիոնալ հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կտրոններով վիճակահության կազմակերպման, անցկացման, պարգևավճարների տրամադրման կարգն ու հարկային վարչարարությանն օժանդակության նպատակով վիճակահանություն անցկացնող հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1330-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 891-Ն որոշում

«ՀՀ կառավարության 30.10.2008թ. N1330-Ն և 01.08.2013թ. N891-Ն որոշումներով հաստատված կարգերի համապատասխան որպես պարգևավճար այլ գույք կամ իրավունքի տրամադրման քանակի, հաջորդական հերթականության և ժամանակահատվածի մասին» ՊԵԿ-ի հայտարարությունը


ՀՀ կառավարության 30.10.2008թ. N1330-Ն և 01.08.2013թ. N891-Ն որոշումներով հաստատված հարկային վարչարարությանն օժանդակության նպատակով վիճակահանություն անցկացնող հանձնաժողովի նիստի 12.04.2014թ.-ի թիվ 80 արձանագրությունըՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ


2010 թվականին գործունեությունը դադարեցրած ընկերությունների ցանկ