27.05.2016
Պարզաբանում
Politik.am կայքի հրապարակման վերաբերյալ
 
Պետական եկամուտների կոմիտեն Politik.am կայքի հրապարակման առնչությամբ հայտնում է.
ՀՀ բոլոր հարկային տեսչություններում, այդ թվում՝ Արտաշատի տարածքային հարկային տեսչությունում, գործում են հարկ վճարողների սպասարկման սրահներ, որտեղ հարկ վճարողներին անվճար մատուցվում են տարբեր ծառայություններ, այդ թվում՝ օգնում են նրանց հարկային հաշվետվությունները ճիշտ և ժամանակին հարկային մարմին ներկայացնելու հարցում: Հարկային տեսչությունների վարչական շենքերի տարածքում առանձին քաղաքացիների կողմից հաշվետվական ձևաթղթերի վաճառք չի թույլատրվում, քանի որ, ըստ էության, նման գործունեությունը համարվում է ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն: Հաշվետվական ձևաթղթերի վաճառքը ՀՏ վարչական շենքերում կարող է իրականացվել սահմանված կարգով՝ հաշվառված հարկ վճարողի կողմից: Արտաշատի ՏՀՏ վարչական շենքի տարածքում հաշվետվական ձևաթղթերի վաճառք ներկա պահին չի իրականացվում:

Միաժամանակ Արտաշատի տարածքային հարկային տեսչության վարչական շենքին (հասցե՝ ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23 փ., 83 շ.) մոտ տարածքում՝ Օգոստոսի 23 փ., 41/17 շ. հասցեում, խաղալիքների, գրենական պիտույքների մանրածախ առևտրից բացի իրականացվում է նաև հաշվետվական ձևաթղթերի վաճառք: Հարկ է նշել, որ Արտաշատի ՏՀՏ հարակից տարածքում առնվազն 3 հաշվապահական (խորհրդատվական) ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ կան: 

Ինչ վերաբերում է Օգոստոսի 23 փ., 41/17 շ. հասցեում գործող խանութի՝ Արտաշատի ՏՀՏ պետին պատկանելու վերաբերյալ ենթադրությանը, հայտնում ենք, որ խանութը պատկանում է նշված հասցեում գործող անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Թարվերդյանին և ՏՀՏ պետի հետ որևէ առնչություն չունի: