20.06.2016
Պարզաբանում
Նյուզբուք լրատվական-վերլուծական էլեկտրոնային լրատվամիջոցի հրապարակման վերաբերյալ
 
Նյուզբուք լրատվական-վերլուծական էլեկտրոնային լրատվամիջոցի «Արտահանման հերն անիծելու մեխանիզմ» հրապարակման առնչությամբ տեղեկացնում ենք, որ լրագրողի կողմից ներկայացված մեկնաբանությունն ուղղակիորեն հակասում է «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքին, քանի որ նշյալ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունից ակցիզային հարկով հարկման ենթակա՝ արտահանված ապրանքների օտարումն ակցիզային հարկով չի հարկվում: Այսինքն, անկախ այն հանգամանքից, թե որն է համարվում ակցիզային հարկով հարկման բազա, միևնույն է, արտահանվող ապրանքներն ակցիզային հարկով հարկման ենթակա չեն: Հետևաբար, լրագրողի այն մեկնաբանությունը, որի համաձայն, ակցիզային հարկի արժեքային դրույքաչափը վաճառքի ամբողջ արժեքի նկատմամբ կիրառելու մոտեցումը խոչընդոտում է ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների արտահանմանը, ամբողջությամբ անհիմն է:

Եվ առհասարակ, ինչպես գործող հարկային օրենսդրությամբ, այնպես էլ հարկային օրենսգրքի նախագծով չկա որևէ կարգավորում, որը կարող է ինչ-որ ձևով խոչընդոտել արտահանմանը: Ավելին, հարկային օրենսգրքի նախագծով առաջարկվում է վերացնել հարկման նպատակով ներկայումս կիրառվող բոլոր այն սահմանափակումները, որոնք արտահանողներին հնարավորություն չեն ընձեռում ամբողջ ծավալով հաշվի առնել արտաքին շուկաներում իրենց մրցունակության բարձրացման նպատակով կատարվող՝ գովազդի, մարքետինգի, կադրերի պատրաստման ու վերապատրաստման հետ կապված ծախսերը:

Բացի այդ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ինչպես գործող հարկային օրենսդրությամբ, այնպես էլ հարկային օրենսգրքի նախագծով, բացի միջազգային պրակտիկայում կիրառվող՝ արտահանման խթանման ստանդարտ մոտեցումներից (ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրա-ռություն, ակցիզային հարկից ազատում), նախատեսված են նաև այնպիսի հատուկ հարկային արտոնություններ, ինչպիսիք են արտահանման ծրագիր իրականացնող հարկ վճարողների համար շահութահարկի նվազեցված դրույքաչափերի կիրառության արտոնությունը: Այս առումով, Հայաստանի Հանրապետությունն այն բացառիկ երկրներից է, որն արտահանումը խթանում է ինչպես անուղղակի հարկերի, այնպես էլ ուղղակի հարկերի միջոցով: