Դիմում-գանգատների առցանց ներկայացման համակարգ  
Վերնագիրը՝ Դիմում-գանգատ
Դիմում-գանգատի հասցեատերը՝ Հարկային եվ մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովին
Դիմող Անհատ ձեռներեցի դեպքում լրացնել անուն ազգանունը
ՀՎՀՀ
Հասցե
Քաղաք / Գյուղ
Փոստային կոդ xxxx (0-9)
Էլ. Փոստի հասցե
Հեռախոս Տարածքային / բջջային կոդը + համարը
Էլեկտրոնային ստորագրություն Նշում կազմակերպության իրավասու անձի կամ ֆիզիկական անձի էլեկտրոնային ստորագրության հաստատման մասին
Դիմում-գանգատի առարկան
Դիմումի-գանգատի պահանջը
Captcha պատկեր
Ցուցադրել այլ կոդ
Ուղարկել
Բերել սկզբնական վիճակին