v

#
Հոդված
Հարց
Պատասխան
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 Հոդված 54.60 Ամերիկյան ընկերությունը ցանկանում է ՀՀ-ում ներկայացուցչություն բացել: Ինչպես կարող է հաշվառվել: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի  54-րդ և 60-րդ հոդվածների դրույթներով: