v

#
Հոդված
Հարց
Պատասխան
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 Հոդված 606 Եթե բնակարանը տրվում է վարձով ֆիզ. Անձին, պարտադիր է, որ պայմանագիրը տան տիրոջ և վարձակալի միջև վավերացվի նոտարի կողմից:
Հարցը կարգավորված է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրգի 606-ից 628 հոդվածներով:
 Հոդված 606 Տարածքի վարձակալության հետ կապված ինչ փոփոխություն կա (նոտար, կադաստր)
Հարցը կարգավորված է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրգի 606-ից 628 հոդվածներով: