Առավել հաճախ թույլ տրվող սխալների էլեկտրոնային շտեմարան
#
Իրավական ակտի անվանումը
Խախտված հոդվածը
Պատասխանատվություն սահմանող հոդվածը
Խախտման նկարագրությունը
 
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք11-րդ հոդված«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածԱրտարժույթով արտահայտված ակտիվների վերագնահատման բացասական արդյունքը դիտվում է որպես ծախս և նվազեցվում համախառն եկամտից:
 «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք7-րդ հոդված«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածՀՀ կառավարության սահմանած կարգի համաձայն անհուսալի դարձած կրեդիտորական պարտքերի գումարները չեն դիտվում որպես եկամուտ:
Նախորդը123Հաջորդը